24. februar 2018     
 
 
Meny
Linker

 
Løperinformasjon
18. januar 2013

Løypa er hele veien kjørt med min 2 spor. Vi ber løperne vise hensyn, spesielt i utforkjøringer og i smalere partier av løypa. Løperne som går i høyre spor har rett til dette og trenger ikke vike. Det venstre sporet er for de raskeste løperne og for forbikjøringer. Bratte utforkjøringer er merket med fareskilt, mens løypa ellers er merket med røde band/staker.
KJØR FORSIKTIG I UTFORKJØRINGENE.

Løypa krysser bilvei på flere steder. Vaktposter vil være utplassert ved alle veg-krysningspunkter for å sikre en trygg passering for alle skiløpere. Det vil bli lagt ekstra lag med snø der løypa krysser vegen, men vi gjør likevel oppmerksom på at løperne er forsiktige på disse stedene da det kan forekomme urenheter i snøen på grunn av at biler vil passere her.

Det blir satt opp kontrollposter i løypas ytterpunkter samt at det er elektroniske registrering av tider ved 5 passeringspunkter i tillegg til målpassering. Det er 4 matstasjoner underveis med servering av drikke, frukt og annet. Matstasjoner er ved stadion etter 6 km og 16 km samt ved Sundtjønn nord etter ca 28 km og ved Gversetveien etter ca 33 km. I tillegg serveres drikke etter målpassering.

Startordning:
Trimklassen starter fra kl 09.00 – 10.30.
Turrennklassene starter fra kl 11.30. Puljevis inndeling avgjøres etter at påmeldingen er avsluttet. Løperne må selv sjekke hvilke pulje og tidspunkt de starter i ved henting av start nr på rennkontoret.

Premieutdeling:
På Veggli fjellstue etter at alle løpere er kommet i mål. Merk at uavhentede premier ikke ettersendes

Sponsorer/reklame
Hovedsponsor
 
 Bilderesultat for coop extra
 ________________________________________
 
 
    Bilderesultat for numehytta

Bilderesultat for intersport
 
  Bilderesultat for drømmehytta

 
Mekanisk verksted i Veggli